شرکت بین المللی تجاری بازرگانی سکوی پیشرفت سهند

انجام تمامی امورات صادرات و واردات شما

در کشور روسیه و کشورهای مشترک المنافع

صادرات واردات экспорт и импорт

Sahand Development Platform Trading and Trading Company

شرکت بازرگانی و تجاری سکوی پیشرفت سهند

هدف ما ارائه محصولی با کیفیت و درجه1 به بازارهای داخلی و کشورهای آسیای میانه و اروپا می باشد . فعالیت بین المللی شرکت از سال 1395 با هدف صادرات بیشتر محصولات کشاورزی و کالا های بازرگانی  آغازه شده است. این مجموعه با به کارگیری کارکنان متخصص در امر بسته بندی و تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی گام بلندی در تامین خواسته های مشتریان برداشته است. این مجموعه با دردست داشتن باغات پر محصول و با کیفیت درجه1 سهم به سزایی در صادرات را به خود اختصاص داده است.